Tu mal byť claim

Ale Tomáš povedal, že na neho nemáme tlačiť.

Brand Identity

Lienke vymysleli fakt dobrý brand – každý vie, kto to je.  Aj my robíme veci tak, aby vašu firmu jednoznačne vizuálne identifikovali. Nestačí byť totiž len pekný, musíte komunikovať aj význam a emóciu.